Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

VELKOMMEN TIL ET STRAMMERE OG SORTERE NYT ÅR 2018 PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

Senest opdateret den 18. januar 2022
Af Aage Kramp, Immigrationlaw.dk

Året 2018 startede meget smukt med tale fra selveste Dronning Margrethe:

”Mennesker er forskellige og Danmark har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og talenter (…) Når det går fremad, har vi brug for alle kræfter, ja, for flere end vi selv har. Mange mennesker er kommet til Danmark for at arbejde her, dem har vi tidligere haft brug for, og det har vi stadig! Det kan være medarbejdere i landbruget, på hoteller og restauranter eller højtspecialiserede forskere hvis viden der er behov for.”

Statsminister Lars Løkke supplerede i sin nytårstale med at Danmark har behov for specialiseret udenlandsk arbejdskraft, og at udlændinge som bidrager til samfundet berettiger dem til at være i Danmark. Lars Løkke supplerede i en efterfølgende kronik med at skrive at der bør være lettere adgang til højspecialiserede udlændinge men stramninger på familiesammenføring.

Virkeligheden fra 2016 og 2017 ser meget anderledes ud med 67 opreklamerede stramninger på forsiden af Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside her 1. januar 2018, - siden den nuværende regering under ledelse af Venstre igen kom til magten med støtte fra det Udlændingefjendtlige parti Dansk Folkeparti fra 2015, ligesom fra 2001-2012.

Reglerne til Dansk Statsborgerskab blev strammet med det samme, og statistisk udgør det største problem i dag her politiets fotovogne hvor selv 11 km for stærk i personbil ved vejarbejde betyder bøde på 3.000 kr. og at man ikke er berettiget til Dansk statsborgerskab i 4 ½ år! (Kun 1 km for stærkt hvis det er bus eller lastbil!)

De sidste to år er reglerne til permanent opholdstilladelse strammet hele 3 gange! Så meget for Regerings pressemeddelelse i 2015 at der skulle være forståelige og forudsigelige regler på udlændingeområdet…

Studerende som tidligere er blevet dømt for fx 3 timers ekstra arbejde udover det tilladte har nu 15 års karantæne for at kunne kvalificere til permanent opholdstilladelse! En lov med virkning fra marts 2017 gav dog bedre mulighed for ikke at blive automatisk udvist ved nye lille overtrædelse af timetallet for udenlandske studerende. Der kan læses mere på facebook: studentnews.dk.

Hundredevis af højtspecialiserede udlændinge som blev inviteret hertil under forskellige ordninger har måttet forlade Danmark på grund af konstante ændringer og nye fortolkninger i udlændingelovgivningen, og særlig hårdt ramt har været greencardmodtagere fra alle lande.

Personer fra lande fra Nepal var tidligere velkomne, men det mærkes at de nu ikke længere er det efter at Danmark har lukket ambassaden i Nepal og stoppet 25 års Danida hjælp til genopbygningen af landet.

Indien leverer til gengæld næsten 5.000 højtspecialiserede arbejdstilladelser årligt og udgør i dag over halvdelen af indvandringen i denne gruppe. Namaste (goddag) kan snart blive almindelig kendt.

Højtspecialiserede udlændinge som efter permanent opholdstilladelse fortsat kunne have ægtefælle i Danmark får et chok, at ægtefællen udvises når hovedpersonen opnår dansk statsborgerskab, - fordi så er de jo ikke længere ægtefæller til en med permanent opholdstilladelse! Sov politikerne i timen?

Englænderne venter spændt på Brexit-forhandlingerne, - og om de fremadrettet skal behandles som 3´delands statsborgere med udvisninger, nægtelse af ægtefæller og børn, evt. blive tvunget til at sælge forretning osv. Et liv i så lang uvished er aldrig godt. Danmark kunne gå foran og lempe reglerne for permanent opholdstilladelse igen.

Familiesammenføringsområdet står snart for skud. Hele tre gange er Dansk Folkeparti blevet lovet væsentlige stramninger når de har stemt for finansloven, der blev trods regeringskrise i december ikke valg, så nu står Familiesammenføring helt sikkert for skud sådan som Statsminister Lars Løkke har bebudet her lige efter nytår.

Idet regeringen ikke tidligere kunne blive enige om konkrete stramninger, indgik man det kompromis at nu skulle familiesammenføring tage 10 måneder i stedet for 5 måneder! 10 måneder uden mulighed for at arbejde og bidrage til samfundet, i modsætning til EU reglerne hvor ægtefællen må arbejde med det samme medens man venter på sin opholdstilladelse. Fremmer arbejdsforbud virkelig integrationen?

Bioa dommen betød at danske virksomheder hvis nøglemedarbejdere blev gift med en udlænding i det land de arbejde i ikke længere kunne få familiesammenføring med ægtefællen når medarbejderen vendt tilbage til Danmark. Det var samme situation som i 2003, men protesterne fra Dansk Industri, Mærsk og Ingeniørfirmaer og eksportvirksomheder, var denne gang dog langt mindre. En midlertidig lov blev vedtaget for at tilgodese virksomheder hvis medarbejderne er på positivlisten eller beløbsordningen (35.000 kr. mdl i løn) og loven er kun gældende til juni 2018. Loven har ikke løst problemet for de ældre Danskere med udenlandske ægtefæller som ønsker at vende hjem til Danmark, - de må ofte først over England, Portugal, Spanien eller Sverige, for at kunne benytte EU retten til at vende hjem til Danmark.

I Danmark tales der politisk meget om integration, men i det store EU perspektiv er Danmark den uartige utilpassede teenager som konstant provokerer og prøver grænser for EU's tålmodighed af. Danmark vil ikke integrere sig, modsiger domstolene, bevilger for 2018 70 mio. til øget grænsekontrol hvis opretholdelse er direkte ulovligt efter EU-reglerne. I rådgivningen fra offentlige myndigheder skjules de rettigheder man har efter EU retten bedst muligt. I stedet for at oplyse om de bedre visum rettigheder man har efter EU-retten står der fx ”særlige grupper”, i ansøgningsskemaer står der ikke at man har ubetinget ret til familiesammenføring med sine egne børn op til 21 år, og nogen gange også over 21 år hvis de fortsat er en del af husstanden, - eller at man har mulighed for også at familiesammenføring sin ægtefælles forældre hvis de er reelt økonomisk afhængige og derved kan anses for hustandsmedlem.

Børnereglerne som blev strammet voldsomt efter valget i 2015, hvor et barn ikke må være ude af Danmark i mere end 3 måneder. Det giver nu eksempler på børn født i Danmark og som allerede som 4-årig ikke må familiesammenføres til Danmark! Børn fra 8 år kan stadig anses som ikke-integrationsegnede og der har været mange udvisninger af børn fra 10 års alderen. Lovgivningen oprindelig fra 2004 er fortsat en af de største skampletter i Dansk udlændingelovgivning at gøre børnene til ofre. Samme forældre ville efter EU-retten have en ubetinget ret til familiesammenføring op til 21 år.

Mange siger at nu efter Dronningens tale og Lars Løkkes positive udtalelser om dem som bidrager til samfundet, så kan det da ikke blive være. Det kan det! Hvis ikke der i Ministeriet sker en væsentlig holdningsændring vil der fortsat ske absurde udvisninger af hårdtarbejdende skattebetalende udenlandske specialister og på familiesammenføringsområdet står helt sikkert for skud i 2018 med udsigt til væsentlige stramninger som skal nås at vedtages inden sommeren 2018.

Velkommen til endnu et år med så megen unødvendig menneskelig lidelse både blandt udlændinge i Danmark og i familiesammenføringssager. Der er sandelig brug for at kunne sige: Gud bevare Danmark!

Aage Kramp, Seniorrådgiver, Immigrationlaw.dk


Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)