Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Vejledning til familiesammenføring ansøgning

VÆSENTLIGT VANSKELIGERE AT SØGE FAMILIESAMMENFØRING FRA STRAMNINGERNE I 2018

Det er blevet vanskeligere og mere krævende at søge familiesammenføring til fra 3´de lande siden de store stramninger der blev introduceret den 1. juli 2018. Gebyret til Udlændingestyrelsen er nu normalt kr. 9.460 (2021) for ægtefælle og per barn. For dem som ønsker at blive gift i Danmark er det af stor praktisk betydning, at der fra 1. januar 2019 skal søges om tilladelse i Familieretshuset med et gebyr på 1.680 kr. og en ret så tidskrævende ansøgningsformular med tilhørende dokumentationskrav.

Statistisk er antallet af ansøgninger fra 3´de lande faldet med ca. 1/3 til kun godt 4.000 på årsbasis, hvoraf ca. en trediedel får afslag på familiesammenføring. Ser man bort fra asyllande så er nogle af de største lande Thailand, Filippinerne, USA og Indien. Selvom stramningerne i 2018 blev præsenteret som lempelse for danske statsborgere i udlandet har virkeligheden vist at de fortsat har store problemer fordi danske statsborgeres højere uddannelse og arbejde i udlandet ikke må tælle med til familiesammenføring, - ligesom alle danske statsborgere, uanset hvor de bor og er vokset op, skal have bestået en danskprøve på 9 kl. niveau.

Af andre ændringer kan nævnes 104.000 kr. (2020 niveau) i garantistillelse i 10 år for ægtefælle, nu er der to danskeksamener A1 og A2 a´2.600 kr. indenfor 9 mdr., lovkrav om forudgående lovligt besøg i Danmark, samt begrænsninger i hvor man må bo foruden hvordan man bor.

Integrationskravene kan opsummeres således:

Obligatorisk: bestået 9 kl. i alle danskfag til eksamenen eller PD3/FVU4 eller lign.

Valgfrit tre ud af fem:

 • Herboende mindst 1 års videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

 • Herboende 5 års fuldtidsbeskæftigelse i livstid

 • Ægtefælle EILTS prøve (B1 niveau)

 • Ægtefælle videregående uddannelse

 • Ægtefælle 3 års fuldtidsarbejde indenfor 5 år på ansøgningstidspunktet

Ialt skal ægtefæller således opfylde 4 af 6 krav, hvoraf dansk til herboende er obligatorisk.

Der er yderligere mange regler til personer som ikke har dansk pas men kun har permanent opholdstilladelse, de er for overskueligheds skyld ikke medtaget her eller i ansøgningspakken.

Så er der fortsat problemer med mange af de gamle regler som 24 års kravet, krav om lovligt besøg, særligt mange problemer med opfyldelse af boligkravet også udenfor ghettoområder og fx. forbud mod leje af andelsboliglejlighed, fortsat forbud mod at blive gift hurtigt ved første besøg (Proforma formodning). Der er meget særlig hurtig risiko for bortfald af børns opholdstilladelse ved ferier og familiebesøg over 3 måneder.

Der er rigtig god grund til at få sikker og professionel hjælp hos os, gerne allerede forinden ægteskab, men senest inden ansøgning om besøgsvisum eller familiesammenføring! Ring 24 84 98 12 og bestil konsultation eller ansøgningspakke eller send e-mail: [email protected]. Følg os på facebook "Immigration Law - ImmLaw".

FAMILIESAMMENFØRINGSPAKKEN

En "pakke" for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger koster 15.000 kr. inkl. moms. (Et yderligere mindre tillæg hvis samtidig ansøgning om børn.)

Denne pakke inkluderer ret meget:

 • Møde med en erfaren sagsbehandler med gennemgang af reglerne og udfyldelse af kontrolskema (evt. per tlf. eller besøg fra Fyn-Jylland om lørdagen til kontoret)

 • Hjælp til udfyldelse af det store ansøgningsskema

 • Med Nem-ID print af arbejdserfaring fra ATP og oplysninger fra SKAT mv.

 • Kontrol af evt. visum for besøgende

 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgning

 • Gennemgang af evt. vielsesattest fra udlandet

 • Drøftelse af boligkravet og evt. opdeling på plantegning

 • Fotokopiering af pas alle sider inkl. blanke for ansøger, samt nødvendige bilag

 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning

 • Gebyrbetaling kr. 9.460 (2021) til Udlændingestyrelsen med herboendes kreditkort

 • Aflevering af ansøgningsskema

 • Hjælp til biometri i Danmark eller biometribrev til optagelse i udlandet

 • Orientering om mulighed for tilbagerejsetilladelse, evt. hjælp med skema

 • Kontrol med modtagelse af 1. kvitteringsbrev

 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation

 • Formidling af eventuel brev om sikkerhedsstillelse

 • Formidling af selve opholdstilladelse med evt. oplysning om behov for bestået dansk prøve A1 og A2 på sprogskole i Glostrup eller Vejle (kun der!) for kr. 2.600 pr. prøve. Ved bestået danskprøver kan garantistillelse nedsættes helt ned til 60.000 (2018) der er det ny minimumskrav.

Opholdstilladelse gives normalt første gang for 2 år, dernæst 4 og til sidst 6 år af gangen, men kan ikke udstedes mere end til 3 måneder før udløbet af ansøgers pas (pasafkortning)!

Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så der typisk vil være svar indenfor 3-7 måneder. Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så også af den grund er det vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt omhyggeligt og korrekt.

Vi sætter en ære i ikke at søge hvis ikke der er grund til det!

Al denne specialviden håber vi at kunne få lov til at hjælp dig igennem processen så nemt og sikkert som muligt til en meget rimelig pris for en specialiseret ydelse.Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)