Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Familiesammenføring med forældre i Danmark

Senest opdateret den 1. oktober 2022

- afskaffet i 2002, men mulig efter EU-retten.
Muligheden for familiesammenføring med forældre blev afskaffet med virkning for ansøgninger fra 28. Februar 2002. Loven blev ganske enkelt helt fjernet og før det var der ca. 350 forældre der årligt fik familiesammenføring hvis herboende familie garanterede for alle udgifter til opholdet.

Det er ikke siden blevet muligt mod garantistillelse, selvom der tydeligvis er et stort behov herfor. Der mangler formentlig en forening der kan gøre politikerne opmærksom på det fortsatte store behov.

De meget få tilladelser der er givet til familiesammenføring med forældre siden 2002 har først og fremmest været givet til døende forældre hvis sygdom har været konstateret under familiebesøg i Danmark.

Såfremt man har fået afslag vil en ansøgning foretaget under besøg i Danmark sædvanligvis give 5 års forbud mod nyt besøg!

De nuværende svenske nationale regler ligner meget de dagældende danske.

Men af stor praktisk betydning er at EU-retten giver lempeligere mulighed såfremt man dels opfylder kravene til at have Unionsborgerrettigheder, dels kan dokumentere at ens forældre igennem nogen tid har været økonomisk afhængig af en og ikke har formue.

Der er således et betydeligt antal familiesammenføringssager med forældre efter EU-retten til Sverige såfremt at den herboende har dansk pas, foretager grænseflytning, og fx. er økonomisk selvforsørgende gennem arbejde i Danmark og også kan forsørge sine forældre. Tilsvarende mulighed er naturligvis også ved en flytning til Tyskland eller andre EU-lande.

Til gengæld respekterer de danske udlændingemyndigheder ikke uden videre andre EU-landes afgørelser. Såfremt man vil søge til Danmark efter EU-retten som dansk statsborger sammen med sine forældre skal man forvente en meget langstrakt og langt grundigere undersøgelse end den der vil være i andre lande eller hvis man var EU-statsborger fra et andet land. Sagsbehandlingstiden til Danmark kan være 10-12 måneder, men en veldokumenteret ansøgning kan lykkes.

Såfremt nogen ønsker at danne en forening med interesse for dette område skal man være velkommen til at kontakte ImmigrationLaw og låne lokaler til møde.


Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)