Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Familiesammenføring med børn i Danmark

Senest opdateret den 1. januar 2022
Såfremt at en udenlandsk ægtefælle har et eller flere medfølgende børn under 15 år fra tidligere forhold, så vil barnets opholdstilladelse afhænge af om barnets mor får opholdstilladelse.

Der er særlige regler for børn over 14 år idet disse børn som udgangspunkt ikke får opholdstilladelse og ved afslag kan risikere visumkarantæne. Se nærmere under “børn”.

Der skal indgives selvstændig ansøgning for hvert medfølgende barn og der er krav til dokumentation for forældremyndighed over barnet.

Du kan læse nærmere om reglerne på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk

FORSKELLIGE TYPER BØRNESAGER OG PROBLEMSTILLINGER

Børnesager kan opdeles i forskellige typer og kan være kompliceret at forstå.

Såfremt barnet er over 14 år er udgangspunktet at barnet ikke får opholdstilladelse. Det skyldes en meget uheldig lov fra 2004 som skabte den hårdeste praksis mod børn i familiesammenføringssager i Europa og som står i skarp kontrast til EU-reglerne hvor børn op til 21 år har ret til familiesammenføring.

Ved lov af 20. Juni 2012 blev familiesammenføring med børn over 14 år gjort lidt bedre idet hensyntagen til barnets tarv, altså hvad der er bedst for barnet, nu skal indgå med betydelig vægt. Fremtidig praksis på dette område syntes stadigvæk usikkert men der er i det mindste bedre håb for opholdstilladelse i sager hvor de forholdene i hjemlandet ellers er meget dårlige.

Der kan opstå 3-5 års visumkarantæne såfremt et barn over 14 år indgiver ansøgning under besøgsophold i Danmark hvis der gives afslag, og det vil derfor i de sager ofte være nødvendig at bruge EU-reglerne op til 21 år ved flytning til Sverige såfremt at den herboende er dansk statsborger og kan opfylde kravene til EU-retten.

Såfremt barnets herboende forældre ikke har søgt om familiesammenføring med barnet inden barnet fylder 8 år, så sker der en integrationsegnethedsvurdering. Dette var en meget uheldig lov fra 2004 hvorefter børn helt ned til lige over 2 år fik afslag som ikke integrationsegnede, men som fra 20. Juni 2012 nu er ændret til en 8 års regel og fra 19. April 2016 gælder alle børn.

Børn under 8 år vil derfor sædvanligvis få familiesammenføring med en herboende forældre. Der opstår således en ikke ubetydelig risiko for børn over 7 år som søger familiesammenføring til en herboende forældre.

ImmigrationLaw er ekspert på dette område, og en del af den tidligere praksis og nugældende lovgivning skyldes sager som kontoret har haft i mediernes søgelys lige fra 2007 og især I 2011, men som kunde skal man være opmærksom på der kan også være betydeligt merarbejde og omkostninger forbundet med sager om integrationsegnethed eller 15 års reglen. Vi anbefaler altid professionel rådgivning i denne type sager på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Du kan læse nærmere om reglerne på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk


Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)