Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Familiesammenføring med ægtefælle, Ægtefællesammenføring i Danmark

Senest opdateret den 1. januar 2018
Hvis man ønsker familiesammenføring med en ægtefælle fra udenfor EU til Danmark gælder der særlige vanskelige regler, men det er nemmere hvis man har dansk pas fordi der så er en række stramninger der ikke gælder.

Der kan også være dispensationsmulighed for en række af kravene hvis man eksempelvis har hjemmeboende børn over 7 år eller regelmæssigt samvær med et barn fra tidligere forhold.

Udgangspunktet er at man skal være gift idet Danmark har en særlig restriktiv praksis vedrørende samboende.

Ægteskabet skal være lovligt i det land det er indgået i og skal også være lovlig efter danske regler. Et ægteskab indgået på Rådhuset vil være gyldigt fordi kommunen forinden har taget stilling til om ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Man skal have et godt forudgående kendskab til hinanden, gerne flere besøg inden indgåelse af ægteskab. Der gives oftest såkaldt Schengenvisum til kærestebesøg på op til 90 dage. Man kan søge op til 3 måneder førend man planlægger besøg.

Visumregler er varierende så i nogle lande gives der ikke visum førend man er blevet gift som fx. Pakistan og Iran, men fra de fleste lande gives der visum til kæreste såfremt man kan dokumentere at man tidligere personligt har mødtes fx. fra Thailand, Filipinerne, Rusland og Tyrkiet. Fra lande som fx. Brasilien, USA, Canada, Australien, Makedonien kræves der ikke visum, men Schengenreglen om max. 90 dage indenfor Schengenområdet indenfor et halvt år gælder også fra de visumfri lande.

Ansøgning om familiesammenføring til ægtefælle og børn under 15 år må godt indgives under besøg i Danmark.

Er ansøgningen indgivet under lovligt ophold så får man lov til at blive i Danmark, det kaldes processuelt ophold, indtil sagen er afgjort. Hvis man får negativt svar så skal man rejse på ca. 10 dage. Overholder man udrejsefristen får det sædvanligvis ikke negative konsekvenser for mulighed for næste besøg, ellers risikerer man 3-5 års karantæne.

Hvis man opfylder betingelserne efter EU-reglerne er der alternativt mulighed for at flytte til Sverige og der ansøge om familiesammenføring efter EU-reglerne, fx. hvis man fortsat har arbejde i Danmark men har benyttet sig af retten til fri bevægelighed og har bosat sig i Sverige.

ImmigrationLaw har som led i Familiesammenføringspakken udviklet en test hvor man til første møde gennemgår reglerne til Familiesammenføring for den herboende ægtefælle, samt ser på såvel dispensationsmuligheder som på særlige regler. Det giver et overblik og skaber klarhed over om der kan søges allerede nu eller der først er nogle krav der skal være opfyldt.

Typisk mødes man igen når ægtefællen er kommet til DK, og sammen udfylder vi ansøgningskemaet og indhenter den nødvendige dokumentation til ansøgningen.

Vi laver et følgebrev der kort præsentere ansøgningen og eventuelle særlige forhold som Udlændingestyrelsen skal være opmærksom på. Sædvanligvis indgiver vi ansøgningen sammen med ansøger lige ved siden af, så der med det same optages biometri (fingeraftryk og computerfoto). Fra Fyn og Jylland kan vi selv indgive ansøgningen, men ansøger skal derefter inden 14 dage til politiet for lokalt at få optaget biometri.

Derefter følger vi sagen jævnligt ved modtagelse af kvitteringsskrivelser og eventual anmodning om supplerende dokumentation fra Udlændingestyrelsen, samt såfremt der afslutningsvis stilles krav om sikkerhedsstillelse på godt 50.000 kr.

Såfremt familiesammenføring stilles på betingelse af at ægtefælle inden 6 måneder består den nye danskprøve på A1 niveau, vil det klart fremgå af tilladelsen til familiesammenføring. Man skal selv sørge for tilmelding og eksamen der oftest med fordel kan ske ret hurtigt idet det herefter er muligt at få mindst 20.000 kr. af sikkerhedsstillelsen tilbage.

Første tilladelse er på 2 år, og man skal huske at ansøge om forlængelse inden udløbet. Den forlænges første gang med 2 år og derefter 3 år. Der kan søges om permanent opholdstilladelse efter 4-6 år såfremt man opfylder sprog og arbejdsbetingelserne, og såfremt man er gift med same danske statsborger kan man søge dansk pas efter 6 år hvis man ønsker dette, og ellers efter 9 år. Der er en række særlige regler vedrørende permanent opholdstilladelse og opnåelse af dansk statsborgerskab samt evt. børneadoption efter 2 ½ år efter familiesammenføring.

Der kan læses mere om ægtefællesammenføring på nyidanmark.dk


Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)