Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

familiesammenføring immigration law kontor
Immigrationlaw Ryesgade 54 - Beliggende lige overfor Udlændingestyrelsen i København

Danmarks bedste specialkontor for familiesammenføring

Senest opdateret den 24. april 2018

SØG FAMILIESAMMENFØRING FØR 1. JULI 2018!


Folketinget har fremsat lovforslag om voldsomme stramninger for reglerne for familiesammenføring med forventet ikrafttrædelse fra 1. juli 2018 med bl.a.:

 • 100.000 kr. i garantistillelse i 10 år, - før 50.000 kr. i 5 år
 • To danskeksamener til ægtefælle indenfor kun 9 mdr.
 • Alle, også danske statsborgere, skal kunne vise høj danskeksamen
 • 5 supplerende integrationskrav, hvoraf 3 skal være opfyldt:
  • Herboende været i 5 års fuldtidsbeskæftigelse
  • Herboende mindst 1 års fuldtidsuddannelse udover 10. klasse
  • Ansøger danskprøve PD1 eller engelskprøve på B1 niveau (fx. EILTS)
  • Ansøger fuldtidsbeskæftiget mindst 3 år ud af de seneste 5 år
  • Ansøger har gennemført 1 års videregående uddannelse
 • Særlig store stramninger hvis herboende kun har permanent opholdstilladelse
 • ortsat krav om ansøgers besøg i Danmark og fortsat 24 års regel
 • Skærpelse af kontanthjælps karantæne med endnu et år fra 3 til 4 år
 • Fortsat forbud mod at blive gift hurtigt (Proforma formodning)
 • Fortsat integrationsegnethedsvurdering af børn over 7 år
 • Fortsat skrapt boligkrav til egen beboelse
 • Nyt forbud mod at bo i områder med stor arbejdsløshed og "ghettomiljø"
Har man nået pensionsalderen kan pensionsårene medregnes som arbejdsår.

For udlandsdanskere med langvarigt ophold i udlandet vil der dog være nye muligheder allerede nu for at søge familiesammenføring, men kan få udfordringer med dokumentationskrav og krav om høj dansk eksamen også for danske statsborgere som vender hjem efter mange år i udlandet.

På sikker og professionel hjælp hos Immigration Law, ring 24 84 94 12 og bestil en konsultation eller ansøgningspakke, eller send e-mail: [email protected]. Følg os på facebook "Immigration Law – Ryesgade 54"


Gør hele forløbet med familiesammenføring meget nemmere og mere sikkert med professionel hjælp!

Hvis du ønsker forståeligt og korrekt rådgivning og ikke mindst hurtig og effektiv sagsbehandling ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn til Danmark, så kan du med stor fordel gøre brug af vores mangeårige erfaring med netop dette speciale.

Immigrationlaw er specialkontor for udlændingeret og beliggende på Ryesgade 54, lige overfor Udlændingestyrelsens servicecenter, hvilket gør det nemt at indgive ansøgninger direkte fra kontoret. Vores erfaring er din sikkerhed for professionel behandling.

Familiesammenføringspakken


En "pakke" for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger koster 18.000 kr. inkl. moms. (Et yderligere mindre tillæg hvis samtidig ansøgning om børn).

Denne pakke inkluderer ret meget:

 • Møde med en erfaren sagsbehandler med gennemgang af reglerne og udfyldelse af kontrolskema,
 • Hjælp til udfyldelse af det store ansøgningsskema
 • Kontrol af visum
 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgning
 • Fotokopiering og kontrol med de nødvendige bilag til ansøgningen herunder dokumentation for bolig
 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning for ansøgningen,
 • Aflevering af ansøgningsskema sammen med ægtefællen i Udlændingestyrelsen med hjælp til biometri (Fingeraftryk og computerfoto) eller vejledning om optagelse i udlandet,
 • Kontrol med modtagelse af 1. kvitteringsbrev,
 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation,
 • Formidling af eventuelt brev om sikkerhedsstillelse og
 • Formidling af selve opholdstilladelsen med oplysning om eventuelt behov for bestået dansk prøve A1 på Vestegnens sprogskole kr. 2.550, samt om opholdskortet.

Søg tidligt rådgivning!


Det er meget vigtigt at ægtefæller som ønsker familiesammenføring kan dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, ikke bare på internettet, men helst ved at have mødt hinanden flere gange inden ægteskab og over en længere periode.

Det kan derfor være en god ide at få rådgivning allerede når man er kærester og inden ægteskab er indgået. Det kan være vigtigt at handle på en bestemt måde og dermed sikre dokumentation så mistanke om proforma ægteskab kan undgås.

Danmark accepterer i sager kun i begrænset omfang samliv i stedet for ægteskab. Men i praksis vil 1 ½ - 2 års forudgående samliv med fælles folkeregister i Danmark eller udlandet kunne accepteres i stedet for ægteskab. Bemærk at det for at søge familiesammenføring efter denne regel altså ikke er nok at man rent faktisk har boet sammen, - men at der også er sket en form for fælles registrering i det pågældende land som Danmark vil godtage.

Skal der laves en dansk ægtepagt før ægteskabet


Kontoret kan i forbindelse med ægteskab også hjælpe med udarbejdelse af eventuel ægtepagt om fuldstændig særeje (pt. kr. 3.500 og gebyr til staten), der sædvanligvis skrives under inden ægteskabet og derefter skal tinglyses digitalt eller med fuldmagt, hvilket kontoret hjælper med.

Specialviden og særlige problemstillinger


Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så der typisk vil være svar indenfor 8 måneder, - op til 10 måneder i mere komplicerede sager.

Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så det er også af denne grund vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt både omhyggeligt og korrekt.

Der kan være særligt behov for dokumentation til hospital i tilfælde af graviditet og anmodning om vederlagsfri fødsel i Danmark, - og der kan være et samspil med reglerne om hvorvidt et barn er dansk statsborger allerede fra fødslen i Danmark eller udlandet.

Der kan også være vigtige særregler som giver dispensation for en del af kravene til familiesammenføring, bl.a. fra de 54.000 kr. i garanti.

Al denne specialviden håber vi at kunne få lov at hjælpe dig igennem processen så nemt og sikkert som mulig til en meget rimelig pris for en specialiseret ydelse.

Hotline


Kontorets hotline e-mail [email protected] er sædvanligvis åbent i dagtimerne udover kontorets åbningstid så det også er muligt at få akut hjælp og rådgivning. Ofte vil det blot være nødvendigt med en aftale om et hurtigt møde, og der er også lørdagsåbent efter aftale til nye sager, som også gør det nemt at kunne komme frem og tilbage samme dag fra hele landet.

Betaling


Ved betaling husk at anføre begge jeres fornavne eller ring og få reserveret et sagsnummer på kontoret der kan anvendes ved betalingen. Ved betaling af sagen får I et sagsnummer der bedes brugt ved henvendelse til kontoret på tlf. eller e-mail. På kontoret kan betales med de almindelige kreditkort eller kontant.

Klik her hvis du vil vide mere om Danmarks bedste specialkontor for familiesammenføring.

Velkommen!
Aage KrampBestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)