Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Fra 1. januar 2011 koster en almindelig familiesammenføring 5.975 kr. i gebyr til Udlændingeservice per person. Fra 15. november 2010 skulle nye ansøgere som udgangspunkt bestå en særlig indvandringsprøve på 70 spørgsmål på dansk før der gives tilladelse til familiesammenføring og som koster yderligere 3.000 kr. i gebyr samt undervisning. Fra 1. august 2010 må herboende ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i 3 år, hvor det før var 1 år, - og det er ikke længere en selvfølge at man kan blive i Danmark ved en ny ansøgning om familiesammenføring. Grænsen for hvornår børn anses for integrationsegnet er i praksis sænket voldsomt i 2010. Administrative stramninger har siden april 2010 gjort det svært at flytte tilbage til Danmark efter EU-reglerne. Dispensationer er blevet meget vanskeligere og omfanget af politiets udrejsekontrol og anden kontrol er vokset eksplosivt og forventes at fortsætte.

Regeringen og Dansk Folkeparti er den 7. november 2010 udover øget kontrol også enige om yderligere væsentlige stramninger i form af såvel pointsystem for den udenlandske ægtefælle og flere krav til den som bor i Danmark i løbet af foråret 2011.

I forvejen havde Danmark før 2010 Europas strengeste krav omkring familiesammenføring med ægtefælle fra udenfor EU, og med mange love, bekendtgørelser og vejledninger, - og dem er der nu endnu flere af...

Dispensationsmuligheder ved familiesammenføring bliver derfor endnu vigtigere og kan findes ved eksempelvis herboendes samvær med særbørn, eller uddannelse og beskæftigelse på "Positivlisten" , som nu også inkluderer folkeskolelærere og socialpædagoger.

Tilknytningskravet giver flest problemer, og lang de fleste afslag på ansøgninger er begrundet i manglende tilknytning til Danmark. Dette krav gælder dog ikke hvis man f.eks. har været dansk statsborger i 28 år eller er født og opvokset i Danmark i over 28 år. Men også forståelsen af 24 års reglen, børneregler, boligkrav, garantistillelse og visumregler volder ofte problemer. Garantistillelsen forventes hævet til 100.000 kr. i løbet af foråret 2011.

Det anbefales derfor at søge erfaren rådgivning så tidligt som muligt i forbindelse med planer om familiesammenføring af familie medlemmer, gerne allerede før ægteskabet.

Sagsbehandlingstid er for nye ansøgninger om familiesammenføring 3 måneder uden tilknytningskrav og 7 måneder hvis der er tilknytningskrav.

Hvis ansøgningen indgives under lovligt ophold i Danmark, har man normalt ret til at blive i landet under sagens behandling. Dette kaldes processuelt ophold, men ny praksis er at afvise ansøgningen hvis man tidligere har fået afslag indenfor et års tid. Selvom man har fået fællesbarn er der fra 1. august 2010 ikke længere automatisk ret til at indgive ny ansøgning under ophold i Danmark men man skal søge fra udlandet.

I visse situationer vil EU-reglerne give mulighed for ægtefællesammenføring. Mulighederne blev forbedret fra december 2008 hvorefter man godt kunne beholde sit arbejde i Danmark, men i praksis igen strammet væsentligt fra april 2010 i form af store dokumentationskrav for ophold i udlandet for at begrænse flytningerne tilbage til Danmark efter EU-reglerne. Der gælder særlige regler for Nordiske og EU-statsborgere.

Der blev i 2008 indgivet 6.587 ansøgninger og kun 3.793 tilladelser til familiesammenføring, antallet af tilladelser til familiesammenføring til Danmark til danske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse må derfor forventes at falde væsentligt i de kommende år, men rådgivningsbehovet blive endnu større.

Udlændingeservice giver gratis generel rådgivning og har oplysninger og ansøgningsskemaer (FA1 og FA2) og instruks om betaling af gebyrer m.v. på www.nyidanmark.dk

Som konsekvens af behovet for rådgivning om både de gamle og de mange nye krav til familiesammenføring, og nye krav til udlændinge i øvrigt, har vi fra 10. januar 2011 valgt at flytte vores kontor til Trepkasgade nr. 3, lige om hjørnet til Udlændingeservice i Ryesgade.

Kontoret vil blive yderligere specialiseret i familiesammenføringssager efter både danske og EU-regler, og andre alternative opholdsgrundlag som greencard og arbejdstilladelse. Som noget nyt vil kontoret have åbent for direkte henvendelser om formiddagen. Der vil være udvidet service til især henvendelser fra Jylland og Fyn med mulighed for at booke telefonisk konsultation om eftermiddagen eller besøg i weekenden. Naturligvis også for danskere i udlandet. Som ny service tilbydes også muligheden for udarbejdelse af simpel ægtepagt ved indgåelse af ægteskab, og for særligt interesserede mulighed for kursus og foredragsvirksomhed i fx. virksomheder og foreninger om udlændingeretlige regler. Sager om familiesammenføring har fået egen e-mail adresse: [email protected].

Velkommen til 2011!

Aage Kramp
Cityadvokaterne
Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)