Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Krav til familiesammenføring i Danmark

Senest opdateret den 6. november 2017

I takt med globaliseringen, øget turisme mv., sammenholdt med vekslende danske regler, stiger også behovet for korrekt og kvalificeret rådgivning om familiesammenføring fra udlandet til Danmark.

De danske regler for familiesammenføring for personer som kommer fra lande uden for EU er kendt som både Europas strengeste og samtidigt de mest vanskelige at forstå, og de seneste alvorlige stramninger i 2016-2017 både med visumregler overfor såvel børn som danske statsborgere har bestemt ikke gjort det nemmere.

I 2017 er sagsbehandlingstiden i Udlændingestyrelsen for familiesammenføringssager steget meget væsentligt fra 5 mdr. til officielt 10-12 mdr., men fortsat uden at der gives en midlertidig arbejdstilladelse eller mulighed for offentlig sprogskole.

Med virkning fra 1. marts 2016 blev der genindført gebyr for familiesammenføringssager, p.t. 6.300 kr. (2017 niveau - Indexreguleret) per person, medmindre man er undtaget efter Danmarks internationale forpligtelser.

Det er blevet endnu sværere at lave familiesammenføring med børn, og udgangspunktet er nu at alle børn over 7 år skal integrationsegnethedsvurderes såfremt der fortsat er en forældre i hjemlandet. Der ses nu under den ny regering fra 2015 igen afslag til børn helt ned til kun 10 år som ikke integrationsegnet.

Den 28. juni 2016 har Ministeriet fortolket en dom over Danmark således at man har afskaffet 26 års reglen så der nu er tilknytningskrav for alle. Ligesom i 2002-2003 er det igen blevet svært og for mange umuligt for danske virksomheder at kunne trække nøglemedarbejder med udenlandske ægtefæller og børn tilbage fra udlandet, og mange virksomheder bør overveje at tilbyde hjælp til først at bruge EU-reglerne med bopæl i Sverige eller Tyskland førend den endelige flytning tilbage til Danmark. En midlertidig lov giver dog mulighed for familiesammenføring indtil 2018 hvis den hjemvendte dansker enten er på den såkaldte positivliste hvor der er særlig mangel på arbejdskraft eller på beløbsordningen p.t. 408.800 kr. årligt (2017 niveau - Indexreguleres)

Stramning af boligkravet


Boligkravet er i 2015 strammet væsentligt og samtidigt vanskeligt at forstå. Men i praksis er der nu tale om at man ikke må bo med andre. Udgangspunktet er at man ikke må have lejere boende i et hus eller lejlighed medmindre den/de andre beboere har separat yderdør med indgang og som ikke må gå igennem et fællesareal, fx baggtrappen til et køkken, og området i boligen skal fremstå som en separat bolig. I disse sager er det blevet fast praksis at der skal vedlægges en plantegning såfremt man ikke alene råder over hele boligen, og der er blevet givet mange afslag især i Københavnsområdet hvor det er blevet særlig svært at finde bolig.

Til gengæld kan der nu anvendes tidsbegrænsede lejemål ned til 1 ½ år fra ansøgningsdagen, hvor det tidligere var et krav på 3 år.

Især i den private udlejning kommer der flere og flere kontrakter som også begrænser retten til at bo mere end en person per beboelsesrum, hvor det er normalt at der må bo to i det almennyttige byggeri.

Efter nyeste praksis er man selv ansvarlig for om nogen tidligere har boet i beboelsen og ”glemt” at fraflytte lejligheden, eller hvis andre har lavet en falsk flytning til adressen. Fremover bør der derfor en sikkerheds skyld altid indhentes og vedlægges en bopælserklæring fra kommunen om at der ikke bor andre på adressen!

Det er ofte en god ide at spørge ind til forståelse af boligkravet allerede inden man søger familiesammenføring til ægtefælle og/eller børn.
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
ak@immigrationlaw.dk

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 17 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og inddragelsessager, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
sc@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 10 (bedst sms besked)

er Fuldmægtig og uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har igennem de sidste 8 år speciale i alle typer familiesammenføringssager både efter danske regler og selv de vanskeligste EU-regler, ægteskab i både Danmark og Sverige, samt opholdstilladelse efter Associeringsaftalen med Tyrkiet, ægtepagter og ansøgning om ægteskab.
Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.advokat Marwiza Osmani

Marwiza Osmani
mo@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 03 (Bedst sms besked)

er Kandidat fra Københavns Universitet og har 8 års praktisk erfaring med sager samt frivillig rådgivning i retshjælp og behandling af også de vanskeligste visum-, asyl- og danske sager samt dansk statsborgerskab på dispensation.
Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi.


advokat Wendy Yao

Wendy Yao
wy@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 05

er direktør i IMMLAW GROUP med mange års praktisk erfaring indenfor udlændingeret med speciale i familiesammenføring og arbejdstilladelser til små og mellemstore virksomheder og visum fra Asien.
Sprog: Dansk, Engelsk, Kinesisk


Vejledende pris

konsultation kr. 2.000

Almindelig ansøgning kr. 15.000


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  info@immigrationlaw.dk  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 10-15)