Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

familiesammenføring immigration law kontor
Immigrationlaw Ryesgade 54 - Beliggende lige overfor Udlændingestyrelsen i København

Familiesammenføring i København bedste specialkontor

Senest opdateret den 12. maj 2020

VÆSENTLIGT VANSKELIGERE AT SØGE FAMILIESAMMENFØRING FRA STRAMNINGERNE I 2018

Det er blevet vanskeligere og mere krævende at søge familiesammenføring til Danmark fra 3´de lande siden de store stramninger der blev introduceret den 1. juli 2018. Gebyret til Udlændingestyrelsen er nu normalt kr. 8.210 (2020) for ægtefælle og per barn. For dem som ønsker at blive gift i Danmark er det af stor praktisk betydning, at der fra 1. januar 2019 skal søges om tilladelse i Familieretshuset med et gebyr på 1.680 kr. og en ret så tidskrævende ansøgningsformular med tilhørende dokumentationskrav.

Statistisk er antallet af ansøgninger fra 3´de lande faldet med ca. 1/3 til kun godt 4.000 på årsbasis, hvoraf ca. en trediedel får afslag på familiesammenføring. Ser man bort fra asyllande så er nogle af de største lande Thailand, Filippinerne, USA og Indien. Efter BREXIT vil også England blive føjet på listen. Selvom stramningerne i 2018 blev præsenteret som lempelse for danske statsborgere i udlandet har virkeligheden vist at de fortsat har store problemer fordi danske statsborgeres højere uddannelse og arbejde i udlandet ikke må tælle med til familiesammenføring, - ligesom alle danske statsborgere, uanset hvor de bor og er vokset op, skal have bestået en danskprøve på 9 kl. niveau.

Af andre ændringer kan nævnes 104.000 kr. (2020 niveau) i garantistillelse i 10 år for ægtefælle, nu er der to danskeksamener A1 og A2 a´2.600 kr. indenfor 9 mdr., lovkrav om forudgående lovligt besøg i Danmark, samt begrænsninger i hvor man må bo foruden hvordan man bor.

Integrationskravene kan opsummeres således:

Obligatorisk: bestået 9 kl. i alle danskfag til eksamenen eller PD3/FVU4 eller lign.

Valgfrit tre ud af fem:

 • Herboende mindst 1 års videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

 • Herboende 5 års fuldtidsbeskæftigelse i livstid

 • Ægtefælle EILTS prøve (B1 niveau)

 • Ægtefælle videregående uddannelse

 • Ægtefælle 3 års fuldtidsarbejde indenfor 5 år på ansøgningstidspunktet

Ialt skal ægtefæller således opfylde 4 af 6 krav, hvoraf dansk til herboende er obligatorisk.

Der er yderligere mange regler til personer som ikke har dansk pas men kun har permanent opholdstilladelse, de er for overskueligheds skyld ikke medtaget her eller i ansøgningspakken.

Så er der fortsat problemer med mange af de gamle regler som 24 års kravet, krav om lovligt besøg, særligt mange problemer med opfyldelse af boligkravet også udenfor ghettoområder og fx. forbud mod leje af andelsboliglejlighed, fortsat forbud mod at blive gift hurtigt ved første besøg(Proforma formodning). Der er meget strenge regler både for ansøgning for børn over 7 år og særlig hurtig risiko for bortfald af børns opholdstilladelse ved ferier og familiebesøg over 3 måneder. Integrationsegnethedsvurdering af børn over 7 år forventes ændret i efteråret 2019.

Der er rigtig god grund til at få sikker og professionel hjælp hos os, gerne allerede forinden ægteskab, men senest inden ansøgning om besøgsvisum eller familiesammenføring! Ring 24 84 98 12 og bestil konsultation eller ansøgningspakke eller send e-mail: info@immigrationlaw.dk. Følg os på facebook "Immigration Law - Ryesgade 54".

GØR FORLØBET NEMMERE OG MERE SIKKERT MED PROFESSIONEL HJÆLP!

Hvis du ønsker forståeligt og korrekt rådgivning og effektiv sagsbehandling ved familiesammenføring med udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn til Danmark, så kan du med stor fordel gøre brug af vores mangeårige erfaring med netop dette speciale.

Vi kan derfor også vejlede om eventuel mulighed for dispensation fx. på grund af egne børns væsentlige selvstændige tilknytning til Danmark efter 6-7 år eller på baggrund af regelmæssigt samvær med særbørn mindst hver anden weekend op til barnets 18 år. De særlige børneregler kan give dispensation fra næsten alle krav, også kravet om 100.000 i garantistillelse.

Vi vejleder også om EU-regler til fx. Sverige eller Tyskland når familiesammenføring ikke kan lade sig gøre efter de strenge danske regler. Mange børnefamilier har været tvunget til at bruge denne løsning, - andre har valgt EU-løsningen for at opnå bedre rettigheder ved tilbageflytning til Danmark.

Vi er Danmarks ældste og mest erfarne specialkontor for udlændingeret. Kontoret er beliggende på Ryesgade 54, lige overfor Udlændingestyrelsens servicecenter på Østerbro tæt ved Rigshospitalet, - hvilket gør det nemt sammen at indgive ansøgninger direkte fra kontoret. Vores erfaring er din sikkerhed for professionel behandling!

FAMILIESAMMENFØRINGSPAKKEN

En "pakke" for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger koster 15.000 kr. inkl. moms. (Et yderligere mindre tillæg hvis samtidig ansøgning om børn under 8 år.)

Denne pakke inkluderer ret meget:

 • Møde med en erfaren sagsbehandler med gennemgang af reglerne og udfyldelse af kontrolskema (evt. per tlf. eller besøg fra Fyn-Jylland om lørdagen til kontoret)

 • Hjælp til udfyldelse af det store ansøgningsskema

 • Med Nem-ID print af arbejdserfaring fra ATP og oplysninger fra SKAT mv.

 • Kontrol af evt. visum for besøgende

 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgning

 • Gennemgang af evt. vielsesattest fra udlandet

 • Drøftelse af boligkravet og evt. opdeling på plantegning

 • Fotokopiering af pas alle sider inkl. blanke for ansøger, samt nødvendige bilag

 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning

 • Gebyrbetaling kr. 8.210 (2020) til Udlændingestyrelsen med herboendes kreditkort

 • Aflevering af ansøgningsskema, evt. sammen med ægtefællen

 • Hjælp til biometri i Danmark eller biometribrev til optagelse i udlandet

 • Orientering om mulighed for tilbagerejsetilladelse, evt. hjælp med skema

 • Kontrol med modtagelse af 1. kvitteringsbrev

 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation

 • Formidling af eventuel brev om sikkerhedsstillelse

 • Formidling af selve opholdstilladelse med evt. oplysning om behov for bestået dansk prøve A1 og A2 på sprogskole i Glostrup eller Vejle (kun der!) for kr. 2.600 pr. prøve. Ved bestået danskprøver kan garantistillelse nedsættes helt ned til 60.000 (2018) der er det ny minimumskrav.

Opholdstilladelse gives normalt første gang for 2 år, dernæst 4 og til sidst 6 år af gangen, men kan ikke udstedes mere end til 3 måneder før udløbet af ansøgers pas (pasafkortning)!

Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så der typisk vil være svar indenfor 8-10 måneder. Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så også af den grund er det vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt omhyggeligt og korrekt.

Vi sætter en ære i ikke at søge hvis ikke der er grund til det!

Al denne specialviden håber vi at kunne få lov til at hjælp dig igennem processen så nemt og sikkert som muligt til en meget rimelig pris for en specialiseret ydelse.

SØG TIDLIG RÅDGIVNING!

Det er meget vigtigt at ægtefæller som ønsker familiesammenføring kan dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, - ikke bare på internettet, - med ved at have mødt hinanden flere gang inden ægteskabet og over en længere periode. Det kan derfor være vigtigt at få rådgivning allerede når man er kærester og inden ægteskabet er indgået.

Danmark accepterer kun i begrænset omfang samliv i stedet for ægteskab. Men i praksis vil 1 ½ - 2 års forudgående samliv med fælles folkeregister i Danmark eller i udlandet kunne accepteres i stedet for ægteskab. Det er altså ikke nok at man rent faktisk har boet sammen, - men at der også er sket en form for fælles registrering i det pågældende land.

HJÆLP TIL ANSØGNING OM ÆGTESKAB, VISUM OG ÆGTEPAGT:

Kontoret kan særskilt tilbyde hjælp til udfyldelse af ansøgning om ægteskab i Danmark (5.000 kr. + gebyr til Familieretshuset 1.680 kr.).

Kontoret kan også hjælpe med ægtepagt med fuldstændig særeje (10.000 kr. + gebyr til Staten 1.660 kr.) hvilket sædvanligvis skrives under inden ægteskabet og derefter skal tinglyses digitalt eller med fuldmagt, hvilket kontoret hjælper med.

HJÆLP TIL ANSØGNING OM FORLÆNGELSE:

Når den tid kommer kan vi hjælpe med at kontrollere om betingelserne for forlængelse er opfyldt, gyldighedsperioden for pas, og evt. planlægge hvornår betingelserne for permanent opholdstilladelse vil være opfyldt og hvad man særligt skal være opmærksom på.

VISUM INVITATION:

Kontoret kan endvidere hjælpe med de nye vanskeligere procedurer for visum invitation (5.000 kr. + gebyr til Udenrigsministeriet), - men det er stadigvæk kun ansøger der efter Schengen reglerne kan aflevere selve ansøgningen til Dansk ambassade o.l., eller et særligt visumkontor i hjemlandet typisk VFS Global.

BETALING:

Ved betaling af familiesammenføringspakke husk at anføre navn eller ring og få reserveret et sagsnummer på kontoret. Ved betaling af sagen og sagsoprettelse får I et sagsnummer der bedes brug ved henvendelse til kontoret på tlf., e-mail og evt. fremmøde. På kontoret kan betales med de almindelige kreditkort, mobile pay, kontant eller bankoverførsel (NORDEA straksoverførsel).

Klik her hvis du vil vide mere om Danmarks bedste specialkontor for familiesammenføring.

Velkommen!

Aage Kramp, Seniorrådgiver

Tidlige tekster 2018, 2013, 2011


KONSULTATION fra kr. 2.000 ,-*

ANSØGNINGER fra 15.000 ,-
(inkl. moms)

advokat Aage Kramp

Aage Kramp
ak@immigrationlaw.dk

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 15 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og inddragelsessager, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
sc@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 10 (bedst sms besked)

er Fuldmægtig og uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har igennem de sidste 6 år speciale i alle typer familiesammenføringssager både efter danske regler og selv de vanskeligste EU-regler, ægteskab i både Danmark og Sverige, samt opholdstilladelse efter Associeringsaftalen med Tyrkiet, ægtepagter og ansøgning om ægteskab.
Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.advokat Saadia Hafeez

Saadia Hafeez
sh@immigrationlaw.dk

er kontorchef i IMMLAW GROUP og med både 7 års ansættelse i Udlændingestyrelsen og 8 års ansættelse med Udlændingeret og Familiesammenføring på advokatkontor og som juridisk rådgiver, en af Danmarks absolut mest erfarne sagsbehandlere i alle typer visum- og sager efter danske regler.
Sprog: Dansk, Engelsk og Urdu
advokat Marwiza Osmani

Marwiza Osmani
mo@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 03 (Bedst sms besked)

er Kandidat fra Københavns Universitet og har 6 års praktisk erfaring med sager samt frivillig rådgivning i retshjælp og behandling af også de vanskeligste visum-, asyl- og danske sager samt dansk statsborgerskab på dispensation.
Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi.


advokat Wendy Yao

Wendy Yao
wy@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 05

er direktør i IMMLAW GROUP med mange års praktisk erfaring indenfor udlændingeret med speciale i familiesammenføring og arbejdstilladelser til små og mellemstore virksomheder og visum fra Asien.
Sprog: Dansk, Engelsk, Kinesisk


Vejledende pris

konsultation kr. 2.000

Almindelig ansøgning kr. 15.000


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651, Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)
Ryesgade 54  |  2100 København Ø  |  Danmark  |  info@immigrationlaw.dk  |  CVR: 38 98 46 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 10-15)