Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

familiesammenføring immigration law kontor
Immigrationlaw

Familiesammenføring bedste specialkontor i Danmark

Senest opdateret den 8. nov 2021

GØR FORLØBET NEMMERE OG MERE SIKKERT MED PROFESSIONEL HJÆLP!

Hvis du ønsker forståeligt og korrekt rådgivning og effektiv sagsbehandling ved familiesammenføring med udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn til Danmark, så kan du med stor fordel gøre brug af vores mangeårige erfaring med netop dette speciale.

Vi kan derfor også vejlede om eventuel mulighed for dispensation fx. på grund af egne børns væsentlige selvstændige tilknytning til Danmark efter 6-7 år eller på baggrund af regelmæssigt samvær med særbørn mindst hver anden weekend op til barnets 18 år. De særlige børneregler kan give dispensation fra næsten alle krav, også kravet om 100.000 i garantistillelse.

Vi vejleder også om EU-regler til fx. Sverige eller Tyskland når familiesammenføring ikke kan lade sig gøre efter de strenge danske regler. Mange børnefamilier har været tvunget til at bruge denne løsning, - andre har valgt EU-løsningen for at opnå bedre rettigheder ved tilbageflytning til Danmark.

Vi er Danmarks ældste og mest erfarne specialkontor for udlændingeret. Vores erfaring er din sikkerhed for professionel behandling!

SØG TIDLIG RÅDGIVNING!

Det er meget vigtigt at ægtefæller som ønsker familiesammenføring kan dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, - ikke bare på internettet, - med ved at have mødt hinanden flere gang inden ægteskabet og over en længere periode. Det kan derfor være vigtigt at få rådgivning allerede når man er kærester og inden ægteskabet er indgået.

Danmark accepterer kun i begrænset omfang samliv i stedet for ægteskab. Men i praksis vil 1 ½ - 2 års forudgående samliv med fælles folkeregister i Danmark eller i udlandet kunne accepteres i stedet for ægteskab. Det er altså ikke nok at man rent faktisk har boet sammen, - men at der også er sket en form for fælles registrering i det pågældende land.

HJÆLP TIL ANSØGNING OM ÆGTESKAB, VISUM OG ÆGTEPAGT:

Kontoret kan særskilt tilbyde hjælp til udfyldelse af ansøgning om ægteskab i Danmark (5-10.000 kr. + gebyr til Familieretshuset 1.680 kr.). Man kan ofte med fordel bliver gift i udlandet.

Kontoret kan også hjælpe med ægtepagt med fuldstændig særeje (10.000 kr. + gebyr til Staten 1.660 kr.) hvilket sædvanligvis skrives under inden ægteskabet og derefter skal tinglyses digitalt eller med fuldmagt, hvilket kontoret hjælper med.

HJÆLP TIL ANSØGNING OM FORLÆNGELSE:

Når den tid kommer kan vi hjælpe med at kontrollere om betingelserne for forlængelse er opfyldt, gyldighedsperioden for pas, og evt. planlægge hvornår betingelserne for permanent opholdstilladelse vil være opfyldt og hvad man særligt skal være opmærksom på.

VISUM INVITATION:

Kontoret kan endvidere hjælpe med de nye vanskeligere procedurer for visum invitation (5.000 kr. + gebyr til Udenrigsministeriet), - men det er stadigvæk kun ansøger der efter Schengen reglerne kan aflevere selve ansøgningen til Dansk ambassade o.l., eller et særligt visumkontor i hjemlandet typisk VFS Global.

BETALING:

Ved betaling af familiesammenføringspakke husk at anføre navn eller ring og få reserveret et sagsnummer på kontoret. Ved betaling af sagen og sagsoprettelse får I et sagsnummer der bedes brug ved henvendelse til kontoret på tlf., e-mail og evt. fremmøde. På kontoret kan betales med de almindelige kreditkort, mobile pay, kontant eller bankoverførsel (NORDEA straksoverførsel).

Klik her hvis du vil vide mere om Danmarks bedste specialkontor for familiesammenføring.

Velkommen!

Aage Kramp, Seniorrådgiver

Tidlige tekster 2018, 2013, 2011


KONSULTATION fra kr. 2.000 ,-*

ANSØGNINGER fra 15.000 ,-
(inkl. moms)

advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 17 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og inddragelsessager, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
[email protected]
Mobil 26 31 90 10 (bedst sms besked)

er Fuldmægtig og uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har igennem de sidste 8 år speciale i alle typer familiesammenføringssager både efter danske regler og selv de vanskeligste EU-regler, ægteskab i både Danmark og Sverige, samt opholdstilladelse efter Associeringsaftalen med Tyrkiet, ægtepagter og ansøgning om ægteskab.
Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.advokat Marwiza Osmani

Marwiza Osmani
[email protected]
Mobil 26 31 90 03 (Bedst sms besked)

er Kandidat fra Københavns Universitet og har 8 års praktisk erfaring med sager samt frivillig rådgivning i retshjælp og behandling af også de vanskeligste visum-, asyl- og danske sager samt dansk statsborgerskab på dispensation.
Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi.


advokat Wendy Yao

Wendy Yao
[email protected]
Mobil 26 31 90 05

er direktør i IMMLAW GROUP med mange års praktisk erfaring indenfor udlændingeret med speciale i familiesammenføring og arbejdstilladelser til små og mellemstore virksomheder og visum fra Asien.
Sprog: Dansk, Engelsk, Kinesisk


Vejledende pris

konsultation kr. 2.000

Almindelig ansøgning kr. 15.000


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 10-15)