Familyreunification - for information in English about the Lawfirm ImmigrationLaw Aps please call 33 11 42 10
 

familiesammenføring immigration law kontor
Advokaterne Ryesgade 59 - Advokatkontoret ImmigrationLaw Aps

Krav til familiesammenføring i Danmark 2016

Senest opdateret den 1. oktober 2016


Gør hele forløbet med familiesammenføring meget nemmere og mere sikkert med professionel hjælp!

I takt med globaliseringen stiger også erhvervslivets behov for korrekt rådgivning, den øgede turisme og studie- og kulturudveksling, alt sammen er med til at øge behovet for kvalificeret rådgivning om familiesammenføring fra udlandet til Danmark.

De danske regler personer som kommer fra lande uden for EU er kendt som både Europas strengeste og samtidigt de mest vanskelige at forstå, og de seneste alvorlige stramninger overfor såvel børn som danske statsborgere har bestemt ikke gjort det nemmere.

I 2016 er sagsbehandlingstiden i Udlændingestyrelsen for denne typesager steget meget væsentligt fra 3-5 mdr. til 5-10 mdr., men fortsat uden at der gives en midlertidig arbejdstilladelse eller mulighed for sprogskole.

Den 1. marts 2016 blev der genindført gebyr for familiesammenføringssager, p.t. 6.000 kr. per person, medmindre man er undtaget efter Danmarks internationale forpligtelser.

Det er blevet endnu sværere at lave sammenføring med børn, og udgangspunktet er nu at alle børn over 7 år skal integrationsegnethedsvurderes såfremt der fortsat er en forældre i hjemlandet.

Den 28. juni 2016 har Ministeriet fortolket en dom over Danmark således at man har afskaffet 26 års reglen så der nu er tilknytningskrav for alle. Ligesom i 2002-2003 vil det igen blive svært og for mange umuligt for danske virksomheder at kunne trække nøglemedarbejder med udenlandske ægtefæller og børn tilbage fra udlandet, og mange virksomheder bør overveje at tilbyde hjælp til først at bruge EU-reglerne med bopæl i Sverige eller Tyskland førend den endelige flytning tilbage til Danmark.

Hvis du ønsker forståelig og korrekt rådgivning og hurtig og effektiv sagsbehandling ved sammenføring med en udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn til Danmark, så kan du med stor fordel gøre brug af professional bistand.

Advokatkontoret Immigration Law er specialkontor for Udlændingeret, herunder familiesammenføring af alle typer. Kontoret er beliggende på Ryesgade 59, synligt lige til højre for Udlændingestyrelsens servicecenter, hvilket også gør det nemt at indgive ansøgninger.

Kontoret har formentlig Danmarks dygtigste og mest erfarne team af specialister på området.

EU-regler kan være mulige for danske statsborgere, der flytter til eller fra Danmark


Der gives ikke kun vejledning efter de nationale danske regler. Der gives også vejledning om familiesammenføring efter de særlige EU-regler. EU-reglerne er over de danske regler. Det er muligt at anvende EU-reglerne hvis man er dansk eller EU-statsborger og flytter med sin udenlandske ægtefælle til Danmark fra et andet EU-land, - eller laver familiesammenføring fra Danmark til et sted i et andet EU-land, fx til Malmø (ofte kaldet Sverigesløsningen).

For personer, som ikke har dansk pas, er det blevet særlig svært at få et familiemedlem til Danmark og personerne kan heller ikke bruge EU-retten. Derfor er der mere arbejde med en ansøgning til en ikke-dansk statsborger, og derfor koster den mere end en standard ansøgning til en dansk statsborger.

Familiesammenføringspakken


En "pakke" for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger koster 12.500 kr. inkl. moms. (Et yderligere mindre tillæg hvis samtidig ansøgning om børn).

Denne pakke inkluderer ret meget:

 • Møde med en erfaren sagsbehandler med gennemgang af reglerne og udfyldelse af kontrolskema,
 • Hjælp til udfyldelse af det store ansøgningsskema
 • Kontrol af visum
 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgning
 • Fotokopiering og kontrol med de nødvendige bilag til ansøgningen herunder dokumentation for bolig og udtalelse fra kommunen,
 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning for ansøgningen,
 • Aflevering af ansøgningsskema sammen med ægtefællen i Udlændingestyrelsen med hjælp til biometri (Fingeraftryk og computerfoto) eller vejledning om optagelse i udlandet,
 • Kontrol med modtagelse af 1. kvitteringsbrev,
 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation,
 • Formidling af eventuelt brev om sikkerhedsstillelse og
 • Formidling af selve opholdstilladelsen med oplysning om eventuelt behov for bestået dansk prøve A1 på Vestegnens sprogskole kr. 2.550, samt om opholdskortet.

Igen gebyr til Udlændingestyrelsen – og strammere regler på vej


Den 1. marts 2016 blev genindført gebyr for ansøgning om familiesammenføring med 6.000 kr. per person. Før Socialdemokratiet afskaffede gebyret var det for 5 år siden op på 8.000 kr. per person, så der kan formentlig forventes yderligere prisstigning fra 1. januar 2017.

Der er fortsat 24-års regel, garantistillelse, stramning af boligkravet, tilknytningskrav nu for alle også danske statsborgere, karantæne i 3 år ved modtagelse af selv en lille smule hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt krav om danskprøve til ægtefælle indenfor 6 måneder. Yderligere stramninger forventes i næste folketingssamling i oktober 2016, så søg inden hvis det er muligt!

Stramning for børn over 7 år


Den 19. april 2016 blev reglerne for familiesammenføring med børn yderligere strammet så alle børn som også har en far eller mor i hjemlandet og som er over 7 år skal integrationsegnethedsvurderes. Tidligere skulle børn mellem 7 og 15 kun vurderes såfremt de ikke kom til Danmark indenfor 2 år, nu skal som udgangspunkt alle børn over 7 år integrationsegnethedsvurderes!

Søg tidligt rådgivning!


Det er meget vigtigt at ægtefæller som ønsker familiesammenføring kan dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, ikke bare på internettet, men helst ved at have mødt hinanden flere gange inden ægteskab og over en længere periode.

Det kan derfor være en god ide at få rådgivning allerede når man er kærester og inden ægteskab er indgået. Det kan være vigtigt at handle på en bestemt måde og dermed sikre dokumentation så mistanke om proforma ægteskab kan undgås.

Danmark accepterer i sager kun i begrænset omfang samliv i stedet for ægteskab. Men i praksis vil 1 ½ - 2 års forudgående samliv med fælles folkeregister i Danmark eller udlandet kunne accepteres i stedet for ægteskab. Bemærk at det for at søge familiesammenføring efter denne regel altså ikke er nok at man rent faktisk har boet sammen, - men at der også er sket en form for fælles registrering i det pågældende land som Danmark vil godtage.

Skal der laves en dansk ægtepagt før ægteskabet


Kontoret kan i forbindelse med ægteskab også hjælpe med udarbejdelse af eventuel ægtepagt om fuldstændig særeje (pt. kr. 3.500 og gebyr til staten), der sædvanligvis skrives under inden ægteskabet og derefter skal tinglyses digitalt eller med fuldmagt, hvilket kontoret hjælper med.

Kærestevisum til Danmark, - eller skal man giftes i udlandet?


Hvis man fysisk har mødtes i udlandet, fx Filippinerne eller Thailand, vil det normalt være muligt bagefter at få et kærestevisum til Danmark. Hvis ens kommende ægtefælle er fra et såkaldt asylland, fx Kosovo eller Pakistan, kan der først gives visum til Danmark efter at man er blevet gift i ægtefællens hjemland eller et andet land.

Er man kommet til Danmark på Schengen visum så vil dette normalt maksimalt være gældende i 90 dage, men kan være betydelig kortere, inkl. både indrejse og udrejsedato. Vi kontrollerer i forbindelse med ansøgningen at du har forstået visumreglerne korrekt.

I den periode hvor kæresten er på visum besøg til Danmark er det lovligt at blive gift og derefter søge familiesammenføring. I praksis kræves naturligvis pas, men alle kommuner kræver også en form for civilstandsattest fra hjemlandet, der på dansk eller engelsk dokumenterer at man er ugift eller skilt. Det er bedst hvis det efterfølgende er godkendt af den lokale danske ambassade. Kontakt eventuelt ambassaden for vejledning herom og måske få en forhåndsgodkendelse fra kommunen.

Stramning overfor Danskere – 26 års reglen er afskaffet – Besøgspligt for alle før ansøgning!


Den 28. juni 2016 blev også reglerne for familiesammenføring med danskere yderligere strammet med afskaffelsen af 26års reglen (tidligere 28 år). Før 28. juni 2016 var der ikke et tilknytningskrav hvis man havde været dansk statsborger i 26 år eller født og opvokset i Danmark i 26 år. Med afskaffelsen af 26 års reglen betyder det også at alle ægtefæller som udgangspunkt har pligt til at besøge Danmark inden ansøgning.

Direkte ansøgning til en dansker fra et visumpligtig land som fx Thailand eller Filipinerne, vil derfor kunne have katastrofale følger i form af at der efterfølgende gives afslag på besøgsvisum fordi man har søgt familiesammenføring og derfor tilkendegivet et ønske om længerevarende ophold i Schengen. Derved forhindrer de nye stramninger effektivt familiesammenføring til Danmark hvis ikke man først har været på visumbesøg!

26 års reglen (Oprindeligt 28 år) blev indført i 2004 efter store protester i 2002 og 2003 fra Dansk Industri, Mærsk og alle de store Ingeniør og Eksportvirksomheder der ikke kunne få deres nøglemedarbejdere tilbage til Danmark hvis de var blevet udenlandsk gift i det land de arbejdede i. Denne gang syntes virksomhederne og DI at have opgivet at kæmpe for sine medarbejder og dansk eksport.

Tilknytningskravet er nærmere beskrevet i praksisnotat af 2005, og i praksis vil mange udenlandsdanskere udenfor EU blive tvunget til at vende hjem via Sverige eller Tyskland ved først at bruge EU-reglerne før den endelige flytning til Danmark (”Sverigesløsningen”). Flytter du til Danmark fra udlandet med udenlandsk ægtefælle er der derfor oftest være særlig behov for professional rådgivning forinden.

Ansøgning kan oftest indgives under lovligt besøg i Danmark, men lang sagsbehandlingstid


En ansøgning om familiesammenføring for ægtefælle og børn under 15 år kan indgives under lovligt ophold i Danmark, altså inden udløbet af visumperioden. En lovligt indgivet ansøgning giver processuelt ophold under sagens behandling. Med andre ord kan ægtefællen normalt blive i Danmark lovligt uden først at skulle rejse hjem, indtil der foreligger en afgørelse.

Et evt. afslag på familiesammenføring vil normalt ikke have negativ virkning på en ny ansøgning om visum, men en fornyet ansøgning om familiesammenføring vil normalt blive afvist med mindre der kan dokumenteres noget afgørende nyt i sagen, der kan begrunde den nye ansøgning. Det kan derfor være vigtigt at få professionel hjælp til at formulere og dokumentere en evt. fornyet ansøgning.

Efter EU-reglerne (der bl.a. kræver en grænseflytning) kan der eventuelt søges om sammenføring af børn op til før det fyldte 21 år og der kan være mulighed for ansøgning uden lovligt ophold, - altså selv hvis et visum ved en fejl er udløbet.

Selvom Regeringen og Dansk Folkeparti officielt hævder at det er vigtigt at udlændinge straks integrerer sig gennem at arbejde og lære dansk, så er virkeligheden at Folketinget tværtimod har forbudt at arbejde medens man venter på tilladelse, og man har heller ikke adgang til de offentlige sprogskoler til at bruge tiden på at lære dansk og forberede sig til et arbejde. Der udstedes ikke en midlertidig arbejdstilladelse, og i modsætning til ægtefæller der søger efter EU-retten, så må man ikke begynde at arbejde førend den endelige tilladelse.

Med den meget forlænget sagsbehandlingstid for familie søger på 5-10 mdr (tidligere 3-5 mdr.), har Folketingets dobbeltmoralske holdning endnu sværere konsekvenser for de ægtefæller som både kan og vil integrere sig i Danmark hurtigst muligt.

Visse kristne centre tilbyder gratis danskundervisning nogle timer om ugen til udokumenterede immigranter som dem der venter på tilladelse.

Stramning af boligkravet


Boligkravet er strammet væsentligt og samtidigt vanskeligt at forstå. Men i praksis er der nu tale om at man ikke må bo med andre medmindre det er et egentlig kollektiv, så man må ikke have lejere boende i et hus eller lejlighed medmindre den/de andre beboere har separat yderdør med indgang og som ikke må gå igennem et fællesareal, fx baggtrappen til et køkken, og så skal ens bolig fremstå som en separat bolig. Fx vedlæg plantegning med oversigt over yderdøre og fordeling af boligarealer.

Efter nyeste praksis er man selv ansvarlig for om nogen tidligere har boet i beboelsen og ”glemt” at fraflytte lejligheden, eller hvis andre har lavet en falsk flytning til adressen. Fremover bør der derfor en sikkerheds skyld altid vedlægges en bopælserklæring fra kommunen om at der ikke bor andre på adressen!

Specialviden og særlige problemstillinger


Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så der typisk vil være svar indenfor 5 måneder, - op til 10 måneder i mere komplicerede sager.

Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, - så det er også af denne grund vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt både omhyggeligt og korrekt.

Der kan være særligt behov for dokumentation til hospital i tilfælde af graviditet og anmodning om vederlagsfri fødsel i Danmark, - og der kan være et samspil med reglerne om hvorvidt et barn er dansk statsborger allerede fra fødslen i Danmark eller udlandet.

Der kan også være vigtige særregler som giver dispensation for en del af kravene til familiesammenføring, bl.a. fra de 50.000 kr. i garanti.

Al denne specialviden håber vi at kunne få lov at hjælpe dig igennem processen så nemt og sikkert som mulig til en meget rimelig pris for en specialiseret ydelse.

Hotline


Kontorets hotline tlf. 33 11 42 10 er sædvanligvis åbent i dagtimerne udover kontorets åbningstid så det også er muligt at få akut hjælp og rådgivning. Ofte vil det blot være nødvendigt med en aftale om et hurtigt møde, og der er også lørdagsåbent efter aftale til nye sager, som også gør det nemt at kunne komme frem og tilbage samme dag fra hele landet.

Betaling


Ved betaling husk at anføre begge jeres fornavne eller ring og få reserveret et sagsnummer på kontoret der kan anvendes ved betalingen. Ved betaling af sagen får I et sagsnummer der bedes brugt ved henvendelse til kontoret på tlf. eller e-mail. På kontoret kan betales med de almindelige kreditkort eller kontant.

Klik her hvis du også vil vide mere om advokatkontoret Immigration Law hvor der også findes information om selve kontoret på de fleste udenlandske hovedsprog.

Vi glæder os til at kunne hjælpe dig igennem hele ansøgningsforløbet.

Velkommen!
Aage Kramp

Tidlige tekster 2013, 2011


KONSULTATION fra kr. 2.000 ,-*

ANSØGNINGER fra 12.500 ,-
(inkl. moms)

advokat Aage Kramp

Aage Kramp
ak@imlaw.dk

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har i over 13 år ydet specialiseret rådgivning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn både efter danske- og EU-regler. Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
Mobil 26 31 90 10
sc@imlaw.dk

er uddannet bachelor fra Københavns Universitet og har speciale i familiesammenføringssager både efter danske- og EU-regler, samt Associeringsaftalen med Tyrkiet. Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.


Vejledende pris inklusiv

konsultation og moms

Almindelig kr. 12.500,00


Advokatkontoret ImmigrationLaw Aps
Bank: Danske Bank, Reg. 3409, Konto 11765548
IBAN: Dk3030000011765548 SWIFT: DABADKKK

Ryesgade 59  |  2100 København Ø  |  Danmark  |  famsam@imlaw.dk  |  Tel: 33 11 42 10  |  Hotline: 33 11 42 10  |  CVR: 37 19 54 80