Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Familiesammenføring efter EU-reglerne direkte til Danmark eller via "Sverigesløsningen"

Senest opdateret den 1. oktober 2016
Som EU/EØS-borger med lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne med tidligere faktisk og reelt ophold i et andet EU-land har du mulighed for at søge familiesammenføring efter EU-reglerne, som er over de nationale regler i alle EU-lande. Du kan søge familiesammenføring med:

  • Ægtefælle
  • Samlevende (national praksis om længden af samliv)
  • Ægtefællernes børn under 21 år
  • Ægtefællernes børn over 21 år (særlige omstændigheder - hustandsmedlem)
  • Personer, der er beslægtet i opstigende linje med enten hovedpersonen eller med en hovedpersons ægtefælle, som fx:
    • Forældre
    • Bedsteforældre
  • En hovedpersons andre familiemedlemmer (helt særlige omstændigheder)
For hver af disse kategorier er der bestemte betingelser om dokumentation der skal være opfyldt før man kan søge. Hvis familiemedlemmet ikke er EU/EØS-borger, udstedes der et opholdskort.

Ophold i udlandet

Med et EU-registreringsbevis eller EU-opholdskort (kort K) har man mulighed for at rejse ud af Danmark på ferieophold mv., i max 6 måneder. Framelder mig sig folkeregisteret eller udrejser i længere tid end 6 måneder mister man sin opholdsret.
   

Permanent opholdskort efter eu-regler

Efter 5 års ophold har man mulighed for at søge permanent ophold. Ved ansøgning skal man dokumentere at man har haft 5 års lovligt ophold. Når man får permanent har man mulighed for at opholde sig ude af Danmark i op til 2 år uden at miste sin opholdsret.

EU-reglerne for permanent ophold er meget lempeligere end de danske nationale regler. Derfor kan det være vigtigt at få rådgivning om, hvilket regelsæt man skal søge registrering efter til at starte med.

Med stramningerne for danskere som har arbejdet i udlandet og fremover til have svært ved at komme hjem til Danmark med sin udenlandske hustru efter afskaffelsen af 26 års reglen, vil mange formentlig komme til Danmark via Sverige eller Tyskland for at kunne bruge EU-reglerne til at sikre opholdstilladelsen for hele familien og ægtefællens eventuelle særbørn.
 

Selvstændig ret til at blive i tilfælde af skilsmisse eller død

For et familiemedlem til en EU/EØS-borger som bliver skilt, eller hvor ægtefællen dør, kan der forsat være en ret til blive i Danmark såfremt der opfyldes bestemte betingelser. EU-retten giver en større beskyttelsen end de nationale regler til, at blive i Danmark på selvstændigt grundlag, såfremt man har været gift i 3 år, hvoraf man har boet 1 år i landet, når man starter proceduren til skilsmisse. I tilfælde af ægtefælles død allerede efter 12 måneder.
 

Særligt for danske statsborgere – "Sverigesløsningen"

For at søge familiesammenføring som dansk statsborger, skal du have udnyttet dine rettigheder til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land. Dette betyder, at du først skal have haft et faktisk og reelt ophold efter EU-reglerne i en anden medlemsstat i mindst 3-6 måneder og dit familiemedlem skal have tilsluttet sig til dig i det pågældende land. Opfylder du kravene kan styrke dette gennem dokumentation, så har du mulighed for at flytte tilbage til Danmark og medbringe dine familiemedlemmer både ægtefælle, børn op til 21 år for både hovedperson og ægtefælle, og i særlige tilfælde også forældre. Danskere med dansk pas kan altså bruge EU-rettighederne i "Sverige-løsningen" eller via Tyskland til at opnå familiesammenføring på mere rimelige vilkår.

Det anbefales kraftigt først at søge professionel hjælp og rådgivning før man giver sig i kast med flytning til Danmark via Sverige eller Tyskland (EU-rettigheder), særligt vedrørende de meget skrappe krav mod Danske statsborgere for faktisk og reelt ophold i Udlandet.


advokat Aage Kramp

Aage Kramp
ak@immigrationlaw.dk

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 17 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og inddragelsessager, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
sc@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 10 (bedst sms besked)

er Fuldmægtig og uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har igennem de sidste 8 år speciale i alle typer familiesammenføringssager både efter danske regler og selv de vanskeligste EU-regler, ægteskab i både Danmark og Sverige, samt opholdstilladelse efter Associeringsaftalen med Tyrkiet, ægtepagter og ansøgning om ægteskab.
Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.advokat Marwiza Osmani

Marwiza Osmani
mo@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 03 (Bedst sms besked)

er Kandidat fra Københavns Universitet og har 8 års praktisk erfaring med sager samt frivillig rådgivning i retshjælp og behandling af også de vanskeligste visum-, asyl- og danske sager samt dansk statsborgerskab på dispensation.
Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi.


advokat Wendy Yao

Wendy Yao
wy@immigrationlaw.dk
Mobil 26 31 90 05

er direktør i IMMLAW GROUP med mange års praktisk erfaring indenfor udlændingeret med speciale i familiesammenføring og arbejdstilladelser til små og mellemstore virksomheder og visum fra Asien.
Sprog: Dansk, Engelsk, Kinesisk


Vejledende pris

konsultation kr. 2.000

Almindelig ansøgning kr. 15.000


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  info@immigrationlaw.dk  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 10-15)