Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Familiesammenføring med forældre i Danmark

Senest opdateret den 1. oktober 2016

- afskaffet i 2002, men mulig efter EU-retten.
Muligheden for familiesammenføring med forældre blev afskaffet med virkning for ansøgninger fra 28. Februar 2002. Loven blev ganske enkelt helt fjernet og før det var der ca. 350 forældre der årligt fik familiesammenføring hvis herboende familie garanterede for alle udgifter til opholdet.

Det er ikke siden blevet muligt mod garantistillelse, selvom der tydeligvis er et stort behov herfor. Der mangler formentlig en forening der kan gøre politikerne opmærksom på det fortsatte store behov.

De meget få tilladelser der er givet til familiesammenføring med forældre siden 2002 har først og fremmest været givet til døende forældre hvis sygdom har været konstateret under familiebesøg i Danmark.

Såfremt man har fået afslag vil en ansøgning foretaget under besøg i Danmark sædvanligvis give 5 års forbud mod nyt besøg!

De nuværende svenske nationale regler ligner meget de dagældende danske.

Men af stor praktisk betydning er at EU-retten giver lempeligere mulighed såfremt man dels opfylder kravene til at have Unionsborgerrettigheder, dels kan dokumentere at ens forældre igennem nogen tid har været økonomisk afhængig af en og ikke har formue.

Der er således et betydeligt antal familiesammenføringssager med forældre efter EU-retten til Sverige såfremt at den herboende har dansk pas, foretager grænseflytning, og fx. er økonomisk selvforsørgende gennem arbejde i Danmark og også kan forsørge sine forældre. Tilsvarende mulighed er naturligvis også ved en flytning til Tyskland eller andre EU-lande.

Til gengæld respekterer de danske udlændingemyndigheder ikke uden videre andre EU-landes afgørelser. Såfremt man vil søge til Danmark efter EU-retten som dansk statsborger sammen med sine forældre skal man forvente en meget langstrakt og langt grundigere undersøgelse end den der vil være i andre lande eller hvis man var EU-statsborger fra et andet land. Sagsbehandlingstiden til Danmark kan være 10-12 måneder, men en veldokumenteret ansøgning kan lykkes.

Såfremt nogen ønsker at danne en forening med interesse for dette område skal man være velkommen til at kontakte ImmigrationLaw og låne lokaler til møde.


advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 17 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og inddragelsessager, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelskadvokat Sümeyye Cakici

Sümeyye Cakici
[email protected]
Mobil 26 31 90 10 (bedst sms besked)

er Fuldmægtig og uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har igennem de sidste 8 år speciale i alle typer familiesammenføringssager både efter danske regler og selv de vanskeligste EU-regler, ægteskab i både Danmark og Sverige, samt opholdstilladelse efter Associeringsaftalen med Tyrkiet, ægtepagter og ansøgning om ægteskab.
Sprog: Dansk, Engelsk og Tyrkisk.advokat Marwiza Osmani

Marwiza Osmani
[email protected]
Mobil 26 31 90 03 (Bedst sms besked)

er Kandidat fra Københavns Universitet og har 8 års praktisk erfaring med sager samt frivillig rådgivning i retshjælp og behandling af også de vanskeligste visum-, asyl- og danske sager samt dansk statsborgerskab på dispensation.
Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi.


advokat Wendy Yao

Wendy Yao
[email protected]
Mobil 26 31 90 05

er direktør i IMMLAW GROUP med mange års praktisk erfaring indenfor udlændingeret med speciale i familiesammenføring og arbejdstilladelser til små og mellemstore virksomheder og visum fra Asien.
Sprog: Dansk, Engelsk, Kinesisk


Vejledende pris

konsultation kr. 2.000

Almindelig ansøgning kr. 15.000


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 10-15)